SPONSERS EN VRIJWILLIGERS

Boerderij de Vlietwoning

De boerderij de Vlietwoning heeft de inzet van sponsers en vrijwilligers nodig. Zij maken het mogelijk om in de boerderij activiteiten te organiseren voor het Westland en omgeving. Ook voor de verdere ontwikkeling van de Boerderij zijn sponsering in welke vorm dan ook nodig om het project te laten slagen. Allen veel dank namens de Boerderij de Vlietwoning.

Er kan meegedaan worden met de "dakpan" actie of direct. Als de vereniging een feit is komen er mogelijkheden via een lidmaatschap.

Overmaken kan op: NL73 RABO 0316239402 ten name van de Stichting Boerderij de Vlietwoning

Hieronder een overzicht van betrokkenen en partijen.

Sponsers

. .

. . . .

Vrijwilligers

Heeft u interesse om ons team als vrijwilliger te versterken?

mail of bel dan naar:

Mail naar: Anneke van Vliet. .Bel: 06 559 447 87

OF..........

Mail naar: Jan van Leeuwen . .Bel: 06 411 95 884

. .