Boerderij de Vlietwoning

De Stichting

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

Penningmeester voorzitter De heer T.A.J. Koot

Lid en eigenaar Mevrouw M. Ruigrok-Koot

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en werkt op vrijwillige basis.

Onze missie

Het behoud van de Boerderij de Vlietwoning voor het nageslacht. Daarbij deze te exploiteren om de Westlanders en andere belangstellenden het historisch besef bij te brengen dat hier sprake is van een uniek monument tussen de schaarse historische gebouwen welke het Westland nog rijk is en die bedreigd worden door de expansiedrift van de industrie.

Onze visie

Door continue gebruik te maken van moderne promotiemiddelen wilt de stichting de Boerderij de Vlietwoning binnen enkele jaren stevig op de kaart zetten, mensen aantrekken die op vrijwillige basis het complex kunnen exploiteren, de historische waarde onder de aandacht brengen en daarmee de aandacht van het publiek vangen op een breed terrein. Daarbij geholpen door de nodige vrijwilligers om het vele werk licht te maken, waardoor dit project in de komende 5 tot 10 jaar een blijvend succes zal worden en daarna zal blijven.

RSIN / KVK

Ons RSIN nummer is 857150571 en ons KVK nummer is 67725945

Communicatie

Sociale media waaronder deze site, Facebook, Twitter en Instagram zal worden ingezet om het beeld van de stichting en zijn boerderij een prominente plaats te geven. Deelname aan het open Monumentendag en andere vast dagen zal een onderdeel van onze agenda zijn.