Dinsdag 17 November 2020 zijn de statuten van de vereniging Buijtenplaets De Vlietwoning en de aangepaste statuten van de Stichting Boerderij De Vlietwoning bij notaris Paul Bols van Westport Notarissen te Naaldwijk ondertekend. Een belangrijk moment omdat hiermee weer verdere stappen genomen gaan worden in de vervolgprocedures. Voor de vereniging zit corona ons nog in de weg. Maar we zien er naar uit om zodra dat kan stappen voor activiteiten te realiseren. De vereniging is herkenbaar aan een eigen logo waarin het logo van de stichting is opgenomen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit: Anneke van Vliet, Mark Zwinkels en Jan van Leeuwen. Het stichtingsbestuur bestaat uit Gre Ruigrok en Theo Koot. Beide besturen zullen in de toekomst blijven samenwerken.