Vrienden

Met een bijdrage van €25,- per jaar willen wij vrienden aantrekken die ons werk, het restaureren, in goede staat houden en exploiteren van de boerderij, ondersteunen. Ook bijdragen van bedrijven variërend van enkele honderden tot duizend euro helpen ons. Als tegenprestatie bieden wij een mooie historische ruimte waar bijeenkomsten, vergaderingen en partijen georganiseerd kunnen worden. Het verhuren van de locatie en beschikbaar stellen van onder ander de hooischelf zal markt conform gebeuren.

De Stichting zal drijven op de ondersteuning van vrijwilligers. Voor speciale gelegenheden zal professioneel personeel ingehuurd worden.

Boerderij de Vlietwoning is in het bezit van een ANBI verklaring zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Voor uw donaties kunt u contact opnemen via e-mail info@boerderijdevlietwoning.nl

Heeft u een idee om de boerderij op een andere manier te sponsoren dan vernemen wij dit ook graag van u!