Boerderij de Vlietwoning is een uniek gebouw op een unieke locatie. Als boerderij met zijn geschiedenis vindt dit gebouw geen gelijkenis in het Westland. Een unieke locatie waard om even in de geschiedenis van het Westland te duiken. Verder een rustpunt voor fietsers en een locatie waar productpresentaties, bijeenkomsten en dergelijk kunnen plaatsvinden.

Boerderij de Vlietwoning is een van oudste bestaande objecten van het Westland. Door de kwalificatie Rijksmonument, verkregen op 26 juni 2005 onder nummer 527076, wordt onderstreept deze boerderij te behouden voor ons nageslacht. Door brand in 2009 is het gebouw ernstig beschadigd geweest. Door persoonlijke inzet van de oud-voorzitter van de stichting is de afgelopen jaren veel tijd en geld gestopt in het herstel van de boerderij.

Op dit moment wordt het oudste gedeelte, het voorhuis, in zijn oude glorie hersteld. Onderdelen van het voorhuis dateren van de 14e en 15e eeuw. Voor een belangrijk gedeelte is hiervoor een provinciale subsidie verleend op 26 mei 2015. Uitvoering van de werkzaamheden tot herstel zijn gestart in het eerste kwartaal van 2016. De volledige restauratie zal, naar verwachting en na voldoende financiële ondersteuning, in de komende periode afgerond kunnen worden. Gedurende deze periode en ook na de restauratie zal door inzet van vrijwilligers en activiteiten voldoende financiële middelen vrijgemaakt worden om te zorgen voor de continuïteit van het rijksmonument.